Om os / Bestyrelse

Bestyrelse

Forældrebestyrelse.

Vestbirk Naturbørnehave har en velfungerende forældrebestyrelse bestående af en formand, en næstformand, to menige medlemmer og to suppleanter, alle forældre i børnehaven. Derudover er der en repræsentant fra personalegruppen (lederen). Alle menige medlemmer vælges for 1 år af gangen og formanden vælges ind for to år. Det er muligt at genopstille, så længe man har barn i institutionen. Der er valg til forældrebestyrelsen ved den årlige Generalforsamling, som ligger i september måned.

Bestyrelsen tager sig af alt PR arbejde, fond søgninger, forældrearrangementer, pædagogiske aktiviteter udenfor åbningstiden mv., derudover har man som medlem indflydelse på følgende:
 
- Opdatering af børnehavens pædagogiske handleplaner (hver 2.år)
- Årlig opdatering af børnehavens informationsmateriale
- Deltagelse ved ansættelse af nyt personale
- Retningslinjer i forhold til husets politikker eks. kostpolitik, sikkerhed mv.
- Planlægning af arbejdslørdage.
 
Der afholdes ca. 6 møder årligt, møderne afholdes i børnehaven. Varighed ca. 2 timer.
Formand:         Rikke Kragh Abildgaard (Mona)
 
Næstformand: Kathrine Hvitved Simonsen (Alberte)  
 
                          Lotte Kjær Frederiksen (Magnus)
 
 
                                        Helle K. Holmsgaard (Sofia)
                           
                              
1'ste suppleant: Andreas Bruno Pedersen (Alfred, Konrad)
 
2'den suppleant:Karina Møller Mortensen (Felix M.)    
                          
                         
 
                         
 
                          
    
 
  
      
  
 
    
 
 
 
 
 
 
Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk