Om os / Børnemiljøvurderinger

Børnemiljøvurderinger

En børnemiljøvurdering giver mulighed for at undersøge børnenes opfattelse af børnehaven og den hverdag, de oplever.
Den giver et billede at børnehaven set ud fra et børneperspektiv og giver dem mulighed for at udtrykke egen mening.
Det betyder, at man som forældre opfordres til at sætte sig i børnenes sted, og indhente den konkrete viden direkte fra barnet, uden at præge dets svar.
 
I Vestbirk Naturbørnehave har vi valgt at lave en børnemiljøvurdering udbudt af en ekstern udbyder. Dvs. at alle børn på 4 år og derover er blevet bedt om at udfylde et anonymt spørgeskema med hjælp fra deres forældre.
Børnehaven har ingen indflydelse haft på de forskellige besvarelser.
 
Se Vestbirk Naturbørnehave´s børnemiljøvurdering her: klik her
 
Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk