Praktisk Info / Overgang fra børnehave til skole / Førskolearbejde

Overgang fra børnehave - førskolearbejde

En stor forudsætning for god trivsel i skolen er skoleparate børn.
 
 
Overgang fra børnehave til skole.
Det er vigtigt for os, at vi sender så velforberedte og skoleparate børn som muligt afsted i skole.
 Formålet med skolegruppen er at give de kommende skolebørn et indblik i, hvad der venter dem, når de skal starte i skole og hermed give dem en harmonisk overgang fra børnehave til skole.
Fra 1. oktober og frem til 1. maj (førskole start) vil den kommende skolegruppe i børnehaven deltage i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter tre gange ugentligt for at støtte børnene i deres skoleparathed. Nedenfor uddybes dele af det, børnene vil blive introduceret for i perioden.
I skolegruppen får hvert barn deres egen mappe, hvor deres ”skolearbejde” samles. Denne mappe kan så følge barnet i skole.
 
Det er ikke en forudsætning, at man som barn i Vestbirk Naturbørnehave skal gå på Vestbirk Friskole.
 
 
I førskolegruppen vil vi blandt andet arbejde med følgende pædagogiske redskaber:
 
Trin for trin.
Vi tager udgangspunkt i undervisningsprogrammet ”Trin For Trin”. Hvis formål er at udvikle sociale og følelsesmæssige kompetencer hos børn i alderen 4-6 år.
Programmet er udarbejdet med fokus på en blanding af dialog, praktiske opgaver, rollespil, kreative tiltag mv.
 
Eksempler på ting barnet vil komme til at beskæftige sig med:
 
- Øvelser i og samtaler om selvkontrol, empati, sociale spilleregler, robusthed til selv at   være/tænke løsningsorienteret , øvelser i at aflæse andres signaler.
 
- Rollespil (med dukker) som illustration af eksempler på konfliktsituationer.
 
- Dialog om plancher med eksempler på en situation, som kan anskues fra forskellige vinkler(arbejde med forudindtagethed.)
 
- Dialog om nuancer i kropssproget. (glad, sur, ked af det, vred.)
 
- Øvelser i at vente på tur (tilsidesætte egne behov)
 
- Arbejde med kropsbevidsthed – hvad består min krop af og hvordan fungerer den.
 
Arbejde med kulturelle udtryksformer.
Vi vil bla. via sang, leg og fortællinger give barnet kendskab til sprogets mangfoldighed og udtryksformer. Vi vil ligeledes arbejde med barnets hukommelse og give mulighed for at udtrykke sig kreativt og kunstnerisk i maleværkstedet.
 
Eksempler på ting barnet vil komme til at beskæftige sig med:
 
- Arbejde med rim og remser (Halfdan Rasmussen)
 
- Historielæsning - øvelse i at illustrere historiens tema/budskab via rollespil/skuespil.
 
- Genfortælling af historier i rigtig rækkefølge-øvelse i at lytte og huske på detaljer.
 
 
Leg med tal og bogstaver.
Her arbejder vi med mere strukturerede opgaver, hvor børnene udfordres med en bunden opgave, som skal løses. Det stiller krav til barnets koncentration og evnen til at kunne fastholde sig selv i en bunden opgave, hvilket er en forudsætning for at være skoleparat. Vi vil også lege, synge og spille igennem forskellige opgaver.
 
Eksempler på ting barnet vil komme til at beskæftige sig med:
 
- Arbejde med talforståelse via dialog og øvelser.
 
- Arbejde med alfabetet  via dialog og øvelser.
 
- Stave eget navn/skrive eget navn.
 
- Faktaviden – viden om barnets adresse, efternavn, fødselsdag mv. Øvelser i højre/venstre forståelse.
 
- Tidsforståelse - i forgårs, i går, i dag, i morgen, i overmorgen, ugedage/ måneder, årstider.
 
- Træning af forholdsord – foran, bagved, ved siden af, ovenpå, oppe, nede, under, over, stor, lille, åben, lukket.
 
- Sprogegenskaber – øvelse i at forstå tre beskeder og udføre dem.
 
- ”Kimsleg” - øvelse i at huske og gentage flere ting samtidig.
 
- Arbejde med former og farver.
 
Sideløbende de ovenstående pædagogiske grundprincipper vil børnene:
 
Ca. to gange om måneden komme på cykeltur.
Formål: Vi vil arbejde med trafiksikkerhed og motorisk udvikling.
 
For de af børnene, som skal på Vestbirk Friskole, vil vi sikre "den røde tråd" og følelsen af tryghed, ved blandt andet at deltage i skolens morgensamling, når det lader sig gøre. Og flere gange går vi på besøg i 0'te klasse på Friskolen og vi besøger skolens SFO.
Formål: At danne relationer til de ældre børn, samt få kendskab til husets kultur og personale.
Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk