Praktisk Info / Forældrearbejdsdage

Forældrearbejdsdage

Som forældre til barn i Vestbirk Naturbørnehave giver man ved indmeldelse tilsagn om at deltage i 2 årlige arbejdsdage, som afvikles i børnehaven. Man kan også blive bedt om løsning af specifikke opgaver.                                                                                         

Dagene bliver blandt andet brugt til at vedligeholde inden- og udendørs arealer, rengøring, samt opførelse af nye ting eks. på legepladsen.

Dagen står i familiens tegn og søskende er velkomne.Der er løbende tilmelding til dagene.

 

Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk