Om os / Historie

Historie

 

    Den lange vej   

 

I begyndelsen af 2007 startede nogle forældre i Vestbirk en initiativgruppe, da man ønskede at oprette en privat naturbørnehave i landsbyen. Man ønskede et alternativ til de to gode men store børnehaver i Østbirk, hvor der var mulighed for at være meget ude i den smukke natur, der omgiver Vestbirk. Man ønskede også at udvikle den lille by og i samarbejde med Vestbirk Friskole og byens borgere at skabe nogle gode rammer for børne- og ungdomslivet i området. Processen var præget af op og ned ture. En forening blev etableret og der blev udarbejdet vedtægter og pædagogiske læreplaner. Horsens kommune godkendte os som institution. Den fysiske placering bag forsamlingshuset i Vestbirk krævede grønt lys fra naturfredningsforeningen, en lejekontrakt samt byggetilladelse. I tæt samarbejde med Vestbirk forsamlingshus blev der indgået aftale om at tilslutte sig husets kloak, vand og el. Der blev søgt flere forskellige fonde og både modtaget afslag og tilsagn.

I efteråret 2009 var vi så langt, at vi indgik aftale med Horsens kommune om at overtage en god pavillion. I mellemtiden var der så kommet nye lovkrav på institutionsområdet, så processen med byggetilladelse mv. krævede igen sin tid og tilpasning. I februar 2010 vedtog børnehavens bestyrelse at åbningsdagen skulle fastsættes til august 2010. En støtteforening og andelsbeviser bidrog med hjælp og ikke mindst en tro på, at det nok skulle lykkes, var vigtig. Vi fik oprettet en hjemmeside og tiden gik og vi begyndte at søge personale til institutionen.

Den sidste men store udfordring, var så at stille en bankgaranti svarende til 3 mdr. drift. Trods ihærdige medlemmer i støtte-/forældregruppen var der ingen rige onkler i Vestbirk. Vestbirk Friskole blev redningen, da skolen på en ekstraordinær generelforsamling sidst i juni 2010 enstemmigt besluttede at overtage børnehaven. Børnehavens bestyrelse fortsætter arbejdet med tæt reference til skolens leder og bestyrelse.

Efter ca. 3 års forberedelsesarbejde er det nu en kæmpe fornøjelse at konstatere Vestbirk Naturbørnehaves realitet pr. 2. august 2010.

Bestyrelsen juli 2010

Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk