Om os / Info om arbejdet i børnehaven

Info om arbejdet i børnehaven

Du kan få et indblik i hvilke værdier og  pædagogiske retningslinjer Vestbirk Naturbørnehave arbejder udfra under afsnittet "pædagogiske læreplaner".
Vi henviser ligeledes til beskrivelserne af børnehavens politikker under "praktisk info", her kan I læse meget mere om hverdagen i Vestbirk Naturbørnehave.
Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk