Åbningstider / Lukkedage

Lukkedage i Vestbirk Naturbørnehave

 
 
 
På den årlige generalforsamling er det enstemmigt vedtaget, at Vestbirk Naturbørnehave har lukket på nedenstående dage.
Beslutningen om afholdelse af lukkedage revurderes fra år til år af den pågældende forældregruppe på generalforsamlingen.
Ifølge Horsens Kommunes retningslinjer må man have lukkedage, hvor der er udsigt til "lavt fremmøde", hvilket er defineret som de dage, hvorunder 25% af de tilmeldte børn evt. måtte komme.
 
 
 
            
 
 
 
Lukkedage i 2021:
 
Jul: 24.12.21 + mellem jul og nytår(start 03.01.22).
 
 
 
 Lukkedage i 2022:
 
Fredag efter Kr. Himmelfart 27. maj 2022
 
Sommerferien uge 29 og 30
 
Jul 24.12 2022 + mellem jul og nytår (start 2.1.2023). 
 
 
Der henvises til, at der på lukkedage tilbydes alternativ
pasning ved behov herfor.
 
 
 
Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk