Ledige Pladser / Opstarts / forældresamtaler

Opstarts / forældresamtaler

Forældresamtaler.

Alle forældre bliver tilbudt en startssamtale, umiddelbart inden barnet begynder i institutionen. Her er der mulighed for at tale om barnet og dets rytmer/rutiner og ønsker og behov i forbindelse med starten.

Der vil blive udleveret relevant materiale og I vil, som forældre blive informeret om børnehavens hverdag, madordning, mulighed for digital modtagelse af nyhedsbreve og mange andre praktiske ting.

Efterfølgende tilbydes en samtale tre-fire måneder senere, hvor vi taler om den første tid, barnets trivsel og generelle udvikling. Vi vægter den daglige dialog med forældrene højt- specielt ved afhentning.

Lige inden skolestart holdes den sidste samtale.

Hvis der er behov for en samtale udover de planlagte, kan man altid henvende sig.

Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk