Praktisk Info

 
Børnehaven ligger ikke inde med lånetøj, så husk skiftetøj/fodtøj til garderoben.
 
Vær opmærksom på, at jeres barns tøj er tilpasset den aktuelle årstid.                        
Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk