Praktisk Info / Retningslinier ved afholdelse af fødselsdag

Retningslinier ved afholdelse af fødselsdag

Børnehaven holder som udgangspunkt altid fødselsdag for det enkelte barn. Dagen vil blive fejret med sang, lys på bordet samt en gave, som børnehaven giver. Gaven er ens for alle og varierer alt efter barnets alder.

Og I er som forældre meget velkomne til at være med. Man kan eksempelvis medbringe boller, pizzasnegle, kage, frugt, is eller lignende. Er man i tvivl, anbefaler vi, at man rådfører sig med personalet.

Man kan osse invitere os hjem til fødselsdag,  – såfremt det er muligt for os at komme frem med offentlig transport eller på gåben. Alternativt kan I som forældre vælge at leje en bus som transportmiddel. Dog med det forbehold, at alle børn og voksne skal kunne transporteres frem og tilbage samtidigt. Alle udgifter forbundet med denne form for transport påhviler forældrene til fødselsdagsbarnet. Det er ikke muligt at benytte personbiler eller anden form for alternativ transportmiddel.

Vælger man at invitere os hjem, anbefaler vi, at man venter til barnet fylder 4-5 år.  Vores erfaring siger, at det kan være meget indgribende og overvældende at skulle forholde sig til en hel børnehave, som invaderer ens hjem, legetøj mv.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi altid stiller børnehaven til rådighed og meget gerne vil holde fødselsdagen sammen med jeres barn og med jer. Vores oplevelse er, at mange børn trives med at blive fejret i børnehavens vante rammer, hvor barnet lettere kan overskue situationen og følelsen af at være i centrum.

Det er selvfølgelig også en mulighed at invitere børnene hjem privat. Man er meget velkommen til at omdele invitationer i børnehaven for så at holde fødselsdagen udenfor åbningstiden.

Vi anbefaler, at man enten vælger at invitere hele børnegruppen eller eksempelvis alle pigerne eller alle drengene. Det er vigtigt, at alle er inkluderet og ingen bliver holdt udenfor.

Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk