Praktisk Info / Ryge / Alkoholpolitik

Ryge / Alkoholpolitik

Rygepolitik

Vestbirk Naturbørnehave er en røgfri institution. Det gælder både for personale og besøgende, også ved arrangementer, der ligger udenfor åbningstiden.

Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk