Praktisk Info / Sprogpolitik

Sprogpolitik

Alle dagtilbud i Horsens Kommune tilbyder en sprogvurdering af tre- årige og børn inden skolestart gennem it-redskabet Rambøll Results.
 
Sprogvurderingsmaterialet har fokus på 4 sproglige områder:
- produktivt talesprog (bl.a. ordforråd, grammatiske færdigheder mm.)
- respektivt talesprog (sprogforståelse)
- lydlig opmærksomhed
- kommunikative kompetencer
 
Materialet er tilpasset barnets alder. Det består af en del med opgaver, som foretages af personalet sammen med barnet og en mindre del, som udfyldes skriftligt af forældrene.
 
Vestbirk Naturbørnehave opfylder Horsens Kommunes krav om, at alle familier tilbydes en sprogtest af deres barn, inden barnet fylder 3,4 år. Ligeledes tilbydes en test i forbindelse med skoleparathed ca. 6 måneder før skolestart.
 
Man giver som forældre tilladelse til udarbejdelse at disse tests og hele processen foregår i samarbejde med familien. Dog kan der ifølge lovgivningen gennemføres en sprogtest uden forældrenes accept, hvis det udfra en faglig vurdering skønnes påkrævet. Sprogtesten skal ses som et værktøj/supplement til det pædagogiske tilbud, det enkelte barn tilbydes. Med denne test får vi mulighed for at stykke det helt rigtige forløb sammen med det formål, at sikre optimal sproglig udvikling i samarbejde med hjemmet.
 
Vestbirk Naturbørnehave samarbejder med "Tværgående Enhed for Læring", hvis team bla. består af en talepædagog. Denne vil ved behov kunne inddrages i dialog med forældre og personale med henblik på at udarbejde den helt rigtige sproghandleplan.
 
Hvordan arbejder vi med sprogudvikling i hverdagen?
 
Alle børn deltager hver uge i sang/musik, historielæsning og samlingsaktiviteter, hver enkelt barn introduceres for ordlydenes funktion, sprogets mange stemmer (høj, lav, dyb, skinger, hviske, råbe osv).
Vi quisser, øver os i at fortælle hinanden historier og leger med sprogets mange finesser.
Dialogen vægtes højt i vores hverdag, de voksne stiller mange spørgsmål, gir' mange svar og alle børn bliver hørt og vi lytter interesseret.
 
 
 
Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk