Praktisk Info / Sprogpolitik

Sprogpolitik

 
 
I Vestbirk Naturbørnehave tager vi udgangspunkt i Horsens Kommunes Sprogpolitiske handleplan.

Vi tilbyder en sprogvurdering af alle 3-årige og yderligere én, når barnet er 5 år - inden skolestart.

Til sprogvurdering bruger vi IT redskabet Rambøll Results.
 
Sprogvurderingsmaterialet har fokus på 4 sproglige områder: 
 • produktivt talesprog (bl.a. ordforråd, grammatiske færdigheder mm.)
 • respektivt talesprog (sprogforståelse)
 • lydlig opmærksomhed
 • kommunikative kompetencer
  '
Som noget nyt kan vi sprogvurdere børnene i en hvilken som helst alder. Det nye
sprogsvurderingsmateriale trådte i kraft 1. jan 2018.

Materialet i dette er tilpasset barnets alder. Det består af en del med opgaver, som foretages af uddannet personale sammen med barnet og en mindre del, som udfyldes skriftligt af forældrene. Idet vi kan sprogvurdere det samme barn flere gange, giver det os større mulighed for at samle, planlægge og arbejde med data. 

Man giver som forældre tilladelse til udarbejdelse af disse tests og hele processen foregår i samarbejde med familien. Dog kan der ifølge lovgivningen gennemføres en sprogtest uden forældrenes accept, hvis det ud fra en faglig vurdering skønnes påkrævet. Sprogtesten skal ses som et værktøj/supplement til det pædagogiske tilbud, det enkelte barn tilbydes. Det er vigtigt, at vi sikrer en optimal sproglig udvikling i samarbejde med hjemmet.
 
Ved behov samarbejder vi med tale- hørekonsulent fra Tværgående Enhed for Læring.

I det samfund vi lever i, vægtes sproglig kommunikation højt. Barnets sproglige formåen er en forudsætning for optimalt socialt samvær. At kunne udtrykke sig verbalt, kropsligt og kreativt er vigtige egenskaber, som dels giver børnene en positiv selvfølelse og dels et solidt fundament for social interaktion. En forudsætning for at kunne uddanne- og klare sig i en mere kompleks verden er, at man er i stand til at kommunikere på alle planer. Alle børn skal opnå det mest optimale – så alle skal være med.

For at leve op til Horsens Kommunes vision om, at alle skal have en uddannelse, arbejder vi:
 • med barnets sproglige opmærksomhed og støtter den naturlige nysgerrighed i forhold til sproget.
 • med de mange kommunikationsformer: kropssprog, mimik, tale, billedsprog og skriftsprog.
 • med involvering af forældrene.

Vi skaber læringsmiljøer, der tilgodeser:
 • Samtalens opbygning
 • Responstid
 • Turtagning
 • Udvidelse af sprog
 • Benævnelse
 
Vi arbejder med:
 • Historielæsning 
 • Dialogisk læsning
 • Rim og remser
 • Fortælling
 • Samtale
 • Teater
 • Vrøvlesprog
 • Snakke bagvendt
 • Pjat
 • Kims lege
 • Hv.-ord
 • Memory, billedlotteri og andre spil.
 
Vi er opmærksomme på, at sproget er en integreret del af vores daglige arbejde med børnene og at der foregår sprog hele tiden på alle planer. Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller.
 
 

Redigeret d. 01.10.2020
Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk