Praktisk Info / Traditioner

Traditioner

Vestbirk Naturbørnehave har flere faste traditioner og afholder blandt andet:

 
- Fastelavnsfest ( mandag d.8. februar)
 
- Forårsfest (onsdag d.30. marts)
 
- Bedsteforældredag/Bedsteblomsterdag(tirsdag d.3. maj)
 
- Hyttetur med overnatning (tirsdag/onsdag 10-11. maj)
 
- Go' sommer- forældrehygge (8. juli)
 
- Årlig høstfest på skolen.
 
- Generalforsamling (13. september 2016)
 
- Allehelgensaften arr. af Bestyrelsen (aften i november)
 
- Forældrekaffe (14. oktober)
 
- Vi tager ud og finder julemanden og fester bagefter (december 2016)
 
 
Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk