Praktisk Info / Traditioner

Traditioner

Vestbirk Naturbørnehave har flere faste traditioner og afholder blandt andet:

 
- Fastelavnsfest/Tøndeslagning.
 
- Forældre kaffe om morgenen(i marts).
 
- Forårsfest (en aften i april).
 
- Bedsteforældredag/Bedsteblomsterdag(en fredag i maj/juni).
 
- Hyttetur med overnatning (en tors.-fre. i maj).
 
- Go' sommer- forældrehygge (inden sommerferien).
 
- Årlig høstfest på skolen.
 
- Generalforsamling (aften i september).
 
- Forældrekaffe (i oktober).
 
- Forældrehygge i hytten(sidste fre. inden dec.).
 
- Vi tager ud og finder julemanden og fester bagefter(i dec.)
 
 
Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk