Ledige Pladser / Visiteringsregler

Visiteringsregler

Retningslinier for visitering af børn til Vestbirk Naturbørnehave.

Vestbirk Naturbørnehave er tilgængelig for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse.

Såfremt man som forældre kan tilslutte sig institutionernes tilbud, vedtægter og pædagogiske retningslinier samt være i stand til at efterleve disse, kan ens barn optages.

Der forventes en ærlig og åben dialog i forbindelse med optagelse af et barn og i det efterfølgende samarbejde, institutionerne og forældrene imellem.

Vurderes det, at samarbejdet bliver en hindring i at sikre den gode dialog, kan ledelsen vælge at opsige en plads og afslutte samarbejdet.

Forældre med ønske om optagelse af deres barn i børnehaven er forpligtet til at underrette ledelsen i tilfælde af særlige omstændigheder, såsom fysiske/psykiske udviklingsvanskeligheder, behov for særlig støtte og/eller skærpet opsyn.

Børnehaven har mulighed for at fravælge et barn med udgangspunkt i ovenstående problematikker. Såfremt det vurderes, at institutionen ikke kan imødekomme den pågældende problematik.

Hersker der tvivl om den pågældende situation, kan institutionen tilbyde en prøvetid på to uger, hvorefter det vurderes, om pladsen kan blive permanent.

Forskellighed er vigtigt og vægtes i organisationen. Det nuancerer et barns billede af normalitetsbegrebet at omgås børn med forskellig baggrund, religion, samt særlige fysiske/psykiske udfordringer.

Der tilsigtes en passende fordeling af ressource/ikke ressource krævende børn for at sikre det fagligt ansvarligt ift. normering/personaleressourcer i institutionerne.

Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk