Ledige Pladser / Optagelse af børn

Retningslinjer for optagelse af børn

Retningslinier for optagelse af børn i Vestbirk Naturbørnehave.

Vestbirk Naturbørnehave er tilgængelig for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan tilslutte sig institutionens formål og arbejdsmåde. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til børnenes opvækst og læring ift. medleven i et samfund med frihed og folkestyre.

Vi er normeret til 30 børn.

Vestbirk Naturbørnehave | Søvejen 7, Vestbirk, 8752 Østbirk  | Tlf.: 60 15 17 73 | Bornehaven@vestbirknaturbornehave.dk